Stages

Interesse in een stage bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties in Genève?

 1. Laatst bijgewerkt op

De permanente vertegenwoordiging van België in Genève biedt de mogelijkheid aan jonge universitairen om stage te lopen. De stagiairs maken deel uit van het team van de permanente missie en krijgen de unieke kans om ervaring op te doen in een multilaterale omgeving. De kandidaat stagiair kan kiezen om stage te lopen in één van volgende domeinen: Mensenrechten; Handel en Werk; Gezondheidszorg, ontwikkelingssamenwerking, humanitaire zaken, migratie; Ontwapening.


Duur en periode van de stage

De duur van de stages bedraagt minimum 6 weken. Een periode van drie maanden geniet de voorkeur omdat het tijd geeft voor inwerking en voor een goed begrip van de multilaterale activiteiten. De permanente vertegenwoordiging zoekt het hele jaar door stagiairs, in het bijzonder tijdens de sessies van de Mensenrechtenraad (maart, juni en september).


Selectiecriteria

Om voor een stage in aanmerking te komen, moeten de kandidaten aan volgende criteria beantwoorden :

 • minimum een bachelordiploma behaald hebben;
 • een oriëntatie/specialisatie in een relevant domein volgen, zoals rechten, economie, internationale relaties, geschiedenis, politieke wetenschappen, journalistiek;
 • nog steeds als student geregistreerd staan tijdens de stageperiode, waarvoor 2 mogelijkheden zijn:
  • de stage maakt deel uit van een academisch programma en levert een aantal studiepunten op;
  • de stage maakt geen deel uit van een academisch programma maar geniet de goedkeuring en het akkoord van de academische instelling die de post een bewijs hiervan bezorgd;
 • over een uitstekende schrijfvaardigheid, synthese- en analysecapaciteit beschikken;
 • interesse hebben in internationale relaties en vertrouwd zijn met de essentie van het VN-systeem;
 • de volgende talen beheersen: Frans, Nederlands en Engels.

Een stageverzoek dat niet beantwoordt aan de bovenstaande criteria zal niet in aanmerking worden genomen.


Taken

De Permanente Vertegenwoordiging heeft ter harte dat stageopdrachten interessant en gevarieerd zouden zijn.  De stagiairs voeren volgende taken uit :

 • assistentie aan VN bijeenkomsten en bijeenkomsten van de Europese Unie, activiteiten volgen van de VN organen;
 • rapporten opstellen en onderzoek doen;
 • diplomaten bijstaan bij het opstellen van dossiers;
 • assistentie aan het organiseren van bijeenkomsten, seminaries, etc.


Praktische info

Stages bij de permanente vertegenwoordiging zijn onbezoldigd.  Reiskosten, verzekering en verblijfskosten worden niet terugbetaald. Meer gedetailleerde info is beschikbaar op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.


Kandidatuurstelling

Kandidaten dienen een aanvraagdossier in met volgende documenten :

 • een curriculum vitae;
 • een motivatiebrief waarin de stagiair de gewenste periode en domein aangeeft;
 • een bewijs van de onderwijsinstelling dat de stagiaire nog ingeschreven staat als student.

Kandidaat stagiairs worden geacht hun stage aanvraag te richten aan Ambassadeur Marc Pecsteen, Permanente vertegenwoordiger. Het dossier dient elektronisch verstuurd te worden via e-mail aan nirmala.plasman@diplobel.fed.be.